Sut mae casino byw yn gweithio?

Mae Live Casino yn eich gwneud chi'n iawn yng nghanol y weithred heb adael eich cartref! I rai pobl, fersiwn ddigidol gemau casino ar-lein yw'r unig ffordd i chwarae ar-lein. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau profiad casino go iawn, gemau casino byw yw'r peth gorau nesaf. Fodd bynnag, i lawer o chwaraewyr newyddian, efallai na fydd yn glir sut mae casinos byw yn gweithio. Neidio ar fwrdd gyda ni i gael profiad deliwr byw!

Beth yw casino byw?

Mae gemau casino deliwr byw neu gemau deliwr byw yn gemau casino nodweddiadol sy'n cael eu rhedeg gan ddelwyr trwy ffrydiau byw. Gellir eu chwarae mewn casinos ar-lein heb ymweld â'r casino yn gorfforol. Mae'n ddewis arall i'r rhai sydd am deimlo awyrgylch casino byw heb adael cartref.

Pa gemau sydd ar gael yn yr adran casino byw?

Mae gemau casino byw yn cael eu defnyddio gan lawer o ddarparwyr sydd â setiau a chefndiroedd gwahanol. Fodd bynnag, mae'r gemau maen nhw'n eu cynnig yr un peth yn aml. Mae hyn oherwydd bod casinos byw yn dilyn yr un rheolau chwarae â chasino go iawn. Mae enghreifftiau o gemau casino byw yn cynnwys gemau bwrdd casino rheolaidd.

Blackjack Byw

Mae Live Blackjack yn dilyn yr un rheolau Blackjack â chwarae ar-lein ac mewn casino go iawn. Fodd bynnag, yn wahanol i'r fersiwn ar-lein, mae gan y gêm hon isafswm polion tebyg i rai'r casinos go iawn. Nod y gêm o hyd yw cyrraedd mor agos at 21 pwynt â phosib. Er mwyn ennill, mae angen i chi fod yn agosach at 21 na'r deliwr heb fynd y tu hwnt iddo. Ar fyrddau byw, mae'r bet lleiaf fel arfer yn llawer uwch nag ar dablau digidol. Yn aml mae gan blackjack casino byw lawer o amrywiadau o'r gêm. P'un a yw'n Blackjack Ewropeaidd neu'n Blackjack Americanaidd, fe welwch bob fersiwn o'r gêm yn y deliwr byw rydych chi ei eisiau.

Roulette byw

Pan ddaw i roulette, gallwch chi bob amser gael hwyl. Mae'r hwyl hon yn gyfyngedig mewn roulette ar-lein oherwydd nid yw realaeth yn bodoli ac mae pobl bob amser yn ansicr pa mor deg yw gemau digidol. Mae gemau byw yn rhoi golwg fwy realistig a theg sy'n golygu eich bod chi'n cael llawer mwy o brofiadau pleserus. roulette mae byw yn dilyn rheolau roulette yn yr un modd. Yn yr un modd â blackjack, mae yna lawer o amrywiadau o'r gêm hon.

Casino Hold'em Yn chwarae gyda deliwr byw

Mae Casino Hold'em yn un o'r gemau mwy gwreiddiol. Gwneir bet ante i chwarae llaw cyn i'r deliwr ddelio â 2 gerdyn iddo'i hun. Yna mae gan y chwaraewr yr opsiwn i osod bet ochr. Y cam nesaf yw plygu, h.y. colli'r bet ante, neu wneud bet galwad sy'n dyblu cyfanswm y stanc (ac eithrio'r bet ochr) ar y bwrdd.

Os caiff ei wirio, crwpier mae'n delio 2 gerdyn arall at y bwrdd, ac yna mae'n bryd dangos eich llaw. Rhaid i law'r deliwr fod yn gymwys i chwarae'r ystod lawn o betiau. I fod yn gymwys, rhaid i'r deliwr gael pâr o 4 neu well.

Os yw llaw'r deliwr yn gymwys, yna mae'r chwaraewr yn cymharu ei law â llaw'r deliwr ac nid yw'n cymharu â chwaraewyr eraill wrth y bwrdd. Os oes gan y chwaraewr y llaw well yna mae'n ennill y bet galw 1 i 1 yn ychwanegol at Ante-Win. Er enghraifft, os byddwch chi'n ennill bet galwad o $ 2.00, byddwch chi'n derbyn $ 2.00 arall. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y tabl em dewisol Ante-Win Casino Hold o'ch dewis cyn chwarae. Er eu bod yn unffurf yn bennaf, mae rhywfaint o amrywiad ymhlith darparwyr gemau deliwr byw.