30 چرخش رایگان در A Tale of Elves برای ثبت نام

یک پیشنهاد تعطیلات خارق العاده برای همه بازیکنان جدید ، فقط برای افتتاح حساب می توانید 30 چرخش رایگان در بازی A Tale of Elves دریافت کنید. کد تبلیغاتی MERRY30 را وارد کنید.

چگونه می توان چرخش های رایگان دریافت کرد؟

1. با آقای کازینو یک حساب کاربری باز کنید

2. کد را وارد کنید: MERRY30

3 چرخش رایگان در A Tale of Elves در انتظار شما هستند

کد فقط توسط کاربران تازه ثبت نام شده فعال می شود.

پرداخت سود از کد نامحدود است.

نوبت x39 است.

ارسال شده در اخبار کازینو بدون نظر