Talla, talla, hadin kai

    Skype: Ina smudging

    Yanar gizo da aka tsara don lesan sanda da ke zaune a ƙasashen da caca ke da doka.