Kev tshaj tawm, kev lag luam, kev koom tes

    Skype: Kuv yog smudging

    Lub Vev Xaib tsim rau Tus Thawv nyob rau hauv cov tebchaws uas kev twvtxiaj yog yam raug cai.